Six Sigma – Μέρος 2

Στο μέρος 1 έγινε αναφορά στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η Six Sigma, δόθηκαν οι τρεις περιγραφές του τι είναι η Six Sigma και έγινε ανάλυση των δύο βασικών μεγεθών μέτρησης της Six Sigma.

Το μέρος 2 περιλαμβάνει την ανάλυση του βασικότερου εργαλείου της Six Sigma, που ονομάζεται DMAIC από τα αρχικά των λέξεων Define, Measure, Analyze, Improve, Control. H DMAIC βασίζεται στην λογική της αρχής PDCA των Deming/ Shewhart, όπου ορίζει ότι κάθε έργο ανάπτυξης ή βελτίωσης πρέπει να ακολουθεί μία σειρά από διακριτά βήματα, που στόχο έχουν την καλύτερη διαχείριση του έργου.

Βήμα Define (Καθορίζω)

Είναι το πρώτο αναγνωριστικό βήμα όπου στόχος του είναι ο ενδελεχής καθορισμός του ζητήματος. Είναι το βήμα όπου γίνεται η ένωση της ομάδας έργου, η οργάνωση του έργου και η αρχική ανάλυση της υπό μελέτη διεργασίας. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει έναν αριθμό ενεργειών όπως:

 • Διεργασιακή προσέγγιση και συστημική σκέψη

Καθορισμός των ορίων της διεργασίας, αναγνώριση των εισροών και εκροών της διεργασίας, μελέτη των υφιστάμενων διαγραμμάτων ροής, μελέτη του ρόλου της διεργασίας στο σύστημα που ανήκει.

 • Καθορισμός των ενδιαφερόμενων μερών

Καταγραφή των ιδιοκτητών της διεργασίας, αυτών δηλαδή που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της υπό ανάλυσης διεργασίας, αναλυτική περιγραφή όσων επηρεάζονται από τη διεργασία, όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες & προμηθευτές.

 • Μελέτη των απαιτήσεων των πελατών

Συλλογή πληροφοριών για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, εύρεση και μελέτη αναγκών και απαιτήσεων πελατών, τόσο των δηλωμένων όσο και των αδήλωτων.

 • Σχεδιασμός & διαχείριση έργου

Καθορισμός ρόλων μέσα στην ομάδα, καταγραφή του έργου σε έγγραφα όπου περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την περιγραφή του προβλήματος, το σκοπό και τους στόχους του έργου, καθορισμός του χρονοδιαγράμματος έργου, καταγραφή των χορηγών και υποστηρικτών του έργου, ανάλυση ρίσκου έργου, κ.ά.

Βήμα Measure (Μετράω)

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων. Είναι το βήμα όπου η ομάδα ξεκινάει την ανάλυση της διεργασίας και καλύπτει κενά πληροφοριών που πιθανόν να υπάρχουν. Κάποιες από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε αυτό το βήμα είναι:

 • Περιγραφή διεργασίας

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν, η ομάδα έργου δουλεύει στη δημιουργία των υφιστάμενων διαγραμμάτων ροής, διαγραμμάτων ροής αξίας, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας, κ.ά.

 • Αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος μέτρησης

Η ομάδα έργου αξιολογεί τις υπάρχουσες διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Εάν υπάρχει αστάθεια και μεταβλητότητα στις υπάρχουσες μετρήσεις, εξειδικευμένο προσωπικό αναλύει το σύστημα μέτρησης.

 • Επιλογή εκροών προς μέτρηση και ανάλυση

Σε αυτό το σημείο επιλέγονται οι εκροές τις διεργασίας, που είναι οι πιο σημαντικές για την εξέλιξη του έργου και στις οποίες θα γίνει μέτρηση και ανάλυση.

 • Συλλογή δεδομένων

Η ομάδα έργου χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τακτικές και εργαλεία συλλογής δεδομένων, συλλέγει δείγματα και καταχωρεί τις πληροφορίες σε κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα.

 • Ικανότητα διεργασίας και επίπεδο σίγμα

Η ομάδα έργου υπολογίζει τα βασικά μεγέθη της μεθόδου Six Sigma, τους δείκτες Cp, Cpk και το επίπεδο σίγμα της διεργασίας.

Βήμα Analyze (Αναλύω)

Στο ενδιάμεσο βήμα του εργαλείου DMAIC γίνεται ανάλυση των μετρήσεων με τη χρήση στατιστικών εργαλείων και ανάλυση της διεργασίας με σκοπό την εύρεση των αδυναμιών της, καθώς και των αιτιών που οφείλονται τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό το βήμα γίνονται ενέργειες όπως:

 • Διερευνητική ανάλυση δεδομένων

Ο έλεγχος των αιτιών των διακυμάνσεων σε μία διεργασία, μελέτη πολλαπλών μεταβλητών, συσχέτιση και γραμμική παλινδρόμηση.

 • Έλεγχος υποθέσεων

Εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση αυτής της στατιστικής διαδικασίας.

 • Ανάλυση βασικού αιτίου

H ομάδα ανταλλάσσει ιδέες και χρησιμοποιεί τεχνικές αιτίου – αποτελέσματος για την εύρεση των μεταβλητών εισόδου της διεργασίας, όπου έχουν τη σημαντικότερη επιρροή πάνω στο αποτέλεσμα της διεργασίας, δηλαδή στη μεταβλητή απόκρισης.

 • Πειράματα

Σε αυτό το βήμα η ομάδα έργου μπορεί να ξεκινήσει δοκιμαστικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν το επόμενο βήμα στη βελτίωση της διεργασίας.

Βήμα Improve (Βελτιώνω)

Ο ομάδα έργου προτείνει λύσεις και βελτιώσεις, με εφόδιο την ανάλυση δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο βήμα. Σε αυτό το σημείο η ομάδα χρησιμοποιεί ενέργειες όπως:

 • Πειράματα, συνέχεια και ολοκλήρωση

Η ομάδα έργου εκτελεί πειραματικές ασκήσεις με βάση την ανάλυση του προηγούμενου βήματος, με στόχο να βρεθεί η καλύτερη σχέση μεταξύ μεταβλητής απόκρισης και των μεταβλητών εισόδου. Υπολογισμός των βελτιωμένων δεικτών Cp, Cpk και επιπέδου σίγμα.

 • Lean για βελτίωση

Εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της Lean, που σκοπεύουν στη μείωση ή εξάλειψη των σπαταλών της διεργασίας.

 • Βελτιωμένη διεργασία

Η ομάδα έργου περιγράφει τη βελτιωμένη διεργασία σε νέα διαγράμματα ροής και διαδικασίες.

Βήμα Control (Ελέγχω)

Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό των διαδικασιών, όπου θα γίνεται ο έλεγχος της, βελτιωμένης πλέον, διεργασίας και περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

 • Σχέδιο ελέγχου

Η ομάδα έργου καταγράφει τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τους ιδιοκτήτες της διεργασίας, για τον έλεγχο της ποιότητας της διεργασίας.

 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας

Αποτελεί ίσως το βασικότερο στόχο της μεθοδολογίας Six Sigma. Η ομάδα έργου οριστικοποιεί τη χρήση των Διαγραμμάτων Ελέγχου που θα χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες της διεργασίας, ώστε να διατηρείται η διεργασία σταθερή και υπό έλεγχο.

 • Lean για έλεγχο

Εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της Lean, που σκοπεύουν στον έλεγχο της διεργασίας.

Η περιγραφή της μεθόδου Six Sigma θα ολοκληρωθεί σε επόμενο άρθρο.

Σημείωση: Το παρών άρθρο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της ASQ (American Society for Quality) σχετικά με τον καθορισμό των ενεργειών εντός των βημάτων της DMAIC.

Similar Posts